• Start
  • FAQ / Vanliga frågor

FAQ / Vanliga frågor

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna.

1. Vad betyder symbolen framför namnen i namnlistorna?

Den här symbolen anger hur stor del av personerna som bär namnet som är kvinnor resp. män.

100% kvinnor
100% män
70% män
70% kvinnor

2. Varifrån kommer datan om namnen?

Statistik om hur många personer som heter/får ett visst namn kommer från SCB.

3. Vad är skillnaden på förnamn och tilltalsnamn?

Ditt tilltalsnamn är det som andra kallar dig. Nästan 90% av alla personer har fler än ett förnamn men man kan bara ha ett eller två tilltalsnamn.